Računovodstvo: 047 777 576, Ravnateljica: 047 410 668      047 777 757      ravrtic.slunj@gmail.com

Transparentnost

Prema Naputku o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 59/23) Dječji vrtić Slunj objavljuje informaciju o trošenju sredstava:

Izvještaj o trošenju sredstava