Računovodstvo: 047 777 576, Ravnateljica: 047 410 668      047 777 757      ravrtic.slunj@gmail.com

Javna nabava

Pravilnik o jednostavnoj nabavi od 29.12.2022. godine

Izjava sukladno članku 80. stavak 2 Zakona o javnoj nabave

Registar ugovora 2022.

Registar ugovora 2021.

Registar ugovora 2020.

Registar ugovora 2019

ODLUKE O ODABIRU U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

2018. godina_________________________________________________________________

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave

2019. godina_________________________________________________________________

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za opremanje Dječjeg vrtića Slunj

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu energetskog pregleda zgrade

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u provedenom postupku jednostavne nabave lož ulja za 2019. godinu

2020. godina_________________________________________________________________

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u provedenom postupku jednostavne nabave lož ulja za 2020. godinu

2021. godina__________________________________________________________________

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u provedenom postupku jednostavne nabave lož ulja za 2021. godinu

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u provedenom postupku jednostavne nabave projektne dokumentacije za projekt “Energetska obnova, povećanje smještajnih kapaciteta i opremanje Dječjeg vrtića Slunj”

2022. godina_________________________________________________________________

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u provedenom postupku jendnostavne nabave lož ulja za 2022. godinu

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u provedenom postupku jednostavne nabave projektne dokumentacije za dogradnju kata na objektu Dječjeg vrtića Slunj zajedno s Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda i ostalim prilozima

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u provedenom postupku jednostavne nabave usluge opskrbe električnom energijom

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u provedenom postupku jednostavne nabave promidžbe i vdljivosti u okviru projekta “Unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena Dječjeg vrtića Slunj”

2023. godina_________________________________________________________________

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u provedenom postupku jednostavne nabave lož ulja za 2023. godinu

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u provedenom postupku jednostavne nabave materijala za higijenske potrebe i njegu u 2023. godini

Odluka o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u provedenom postupku jednostavne nabave materijala za higijenske potrebe i njegu u 2023. godini

2024. godina_________________________________________________________________

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u provedenom postupku jednostavne nabave lož ulja za 2024. godinu

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave električne energije za 2024. godinu

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u preovedenom postupku jednostavne nabave materijala za higijenske potrebe u 2024. godini