Računovodstvo: 047 777 576, Ravnateljica: 047 410 668      047 777 757      vrtic-slunj@h-1.hr, djecji-vrtic-slunj@hotmail.com

Pravni kutak

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Kurikulum Dječjeg vrtića Slunj za pedagošku 2017./2018. godinu

Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Slunj za pedagošku godinu 2017./2018.

Statut Dječjeg vrtića Slunj

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Slunj

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Slunj 

Pravilnik o sudjelovanju roditelja skrbnika u naknadi cijene programa

Pravilnik o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj

Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Slunj

Odluka o ekonomskoj cijeni smještaja djece u Dječji vrtić Slunj u cjelodnevnom programu rada

Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu-2019.

 

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Odluka o imenovanju služenika za zaštitu osobnih podataka