Računovodstvo: 047 777 576, Ravnateljica: 047 410 668      047 777 757      ravrtic.slunj@gmail.com

Pravni kutak

ZAKONI___________________________________________________________________________________

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Godišnje izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Slunj za pedagošku 2021./2022. godinu

KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA SLUNJ___________________________________________________________

Kurikulum Dječjeg vrtića Slunj za pedagošku 2021. /2022. godinu

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA SLUNJ__________________________________________

Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Slunj za pedagošku godinu 2021. – 2022.

Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Slunj za pedagošku godinu 2022.-2023.

STATUT DJEČJEG VRTĆA SLUNJ_______________________________________________________________

Statut Dječjeg vrtića Slunj – 30.3.2023.

Statut Dječjeg vrtića Slunj – 3.10.2017.

PRAVILNIK O RADU DJEČJEG VRTIĆA SLUNJ______________________________________________________

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Slunj

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Slunj

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Slunj 3

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Slunj 2

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Slunj 1

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA SLUNJ_______________________

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Slunj od 2.11.2023. godine

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Slunj 

PRAVILNIK O SUDJELOVANJU RODITELJA SKRBNIKA U NAKNADI CIJENE PROGRAMA______________________

Pravilnik o sudjelovanju roditelja skrbnika u naknadi cijene programa

PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ SLUNJ_________________

Pravilnik o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj

ODLUKA O UTVRĐIVANJU MJERILA ZA NAPLATU USLUGA DJEČJEG VRTIĆA SLUNJ________________________

Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Slunj

ODLUKA O EKONOMSKOJ CIJENI SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJI VRTIĆ SLUNJ U CJELODNEVNI PROGRAM RADA_____

Odluka o ekonomskoj cijeni smještaja djece u Dječji vrtić Slunj u cjelodnevnom programu rada

PROGRAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DJECE, HIGIJENE I PRAVILNE PREHRANE DJECE U DJEČJI VRTIĆIMA_________

Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima

 GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA_________________________

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA_________________________________

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

ODLUKA O PRODULJENOM RADNOM VREMENU VRTIĆA__________________________________________

Odluka o produljenom radnom vremenu vrtića