Računovodstvo: 047 777 576, Ravnateljica: 047 410 668      047 777 757      vrtic-slunj@h-1.hr, djecji-vrtic-slunj@hotmail.com

Objava liste reda prvenstva za upis djece za pedagošku godinu 2022./2023. u cjelodnevni program

Poštovani roditelji,

sukladno članku 8. Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj (KLASA:601-02/14-01/04, URBROJ:2133/04-03/05-14-3 od 23.5.2014.) te članku 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj (KLASA:601-02/16-01/02, URBROJ:2133/04-03/05-16-6 od 11.5.2016.) te članku 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj (KLASA:601-01/22-01/04, URBROJ:2133/04-03/05-22-3 od 27.6.2022. “Službeni glasnik Grada Slunja 8/22) Povjerenstvo za upis utvrdilo je listu reda prvenstva za upis djece za pedagošku godinu 2022./2023. prema ostvarenim bodovima.

U cjelodnevni program rada Dječjeg vrtića Slunj upisuju se djeca do rednog broja 28. Za djecu koja nisu ostvarila upis razmatra se mogućnost organiziranja poludnevnog programa rada te će se njihovi roditelji pozvati na razgovor.

Sva djeca prijavljena za upis u područni vrtić su primljena.

Roditelji koji su podnijeli zahtjev za upis djeteta u kraći program predškole će na vrijeme biti obaviješteni o točnom datumu početka programa.

Lista reda prvenstva za upis djece za pedagošku godinu 2022.-2023. u cjelodnevni program