Računovodstvo: 047 777 576, Ravnateljica: 047 410 668      047 777 757      ravrtic.slunj@gmail.com

O nama

Dječji vrtić Slunj je javna predškolska ustanova koja provodi programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi.

Vrtić je osnovan 1970. godine, a osnivač vrtića je Grad Slunj. Do Domovinskog rata djelovao je na lokaciji na kojoj je 2008. godine izgrađena sadašnja namjenska zgrada. U periodu od 1997. godine do 2008. godine, Dječji vrtić Slunj je realizirao svoj rad u prostoru Osnovne škole Slunj.

Od 1. rujna 2008. godine do danas, vrtić djeluje u novosagrađenom namjenskom prostoru, a od 1. studenog 2017. godine vrtić je proširio djelatnost na područje Općine Rakovica u novi prostor u kojem djeluje Područni vrtić Pčelice.

U sve programe koje vrtić provodi uključeno je ukupno 148 djece u matičnom vrtiću i 73 djece u područnom vrtiću u ukupno 11 odgojnih skupina. 

Ravnateljica Dječjeg vrtića Slunj je Gordana Kovačević. Vrtićem upravlja Upravno vijeće koje ima pet članova:

  1. Dragoslava Cindrić, predsjednica
  2. Davor Salopek, zamjenik predsjednice
  3. Ivona Piršić, član
  4. Ivana Štajduhar, član
  5. Tajana Lukač, član

Rad se temelji na Godišnjem planu i programu rada Dječjeg vrtića Slunj te Kurikulumu Dječjeg vrtića Slunj koji se donose za svaku pedagošku godinu.

Dječji vrtić dopunjuje obiteljski odgoj i svojom otvorenošću uspostavlja suradnju s roditeljima i neposrednim dječjim okruženjem.