Računovodstvo: 047 777 576, Ravnateljica: 047 410 668      047 777 757      ravrtic.slunj@gmail.com

Dan: 5. srpnja 2024.

REZULTATI UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ SLUNJ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

 

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23, i odredbi Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj, („Službeni glasnik Grada Slunja“ 1/15, 6/16, 9/18, 3/19, 8/22, 3/24, 4/24) Povjerenstvo za upis djece je na sjednici održanoj 4. 7. 2024. godine utvrdilo Listu reda prvenstva za upis djece te donijelo

ODLUKU

o upisu djece u Dječji vrtić Slunj  za  pedagošku godinu 2024./2025.

 U redoviti cjelodnevni program rada matičnog vrtića u Slunju upisuju se djeca do rednog broja 48.

LISTA REDA PRVENSTVA ZA UPIS DJECE 2024.-2025. VRTIĆ U SLUNJU

Sva djece prijavljena za kraći program predškole su primljena.

U redoviti cjelodnevni program rada područnog vrtića u Rakovici upisuju se djeca do rednog broja 17.

LISTA REDA PRVENSTVA ZA UPIS DJECE 2024.-2025.-VRTIĆ U RAKOVICI

Sva djeca prijavljena za kraći program predškole su primljena.

Dječji vrtić Slunj objavio je poziv zainteresiranim roditeljima za upis djece u programe vrtića s rokom dostavljanja zahtjeva za upis djece od 27. svibnja do 11. lipnja 2024. godine.

U otvorenom upisnom roku za cjelodnevni program rada dostavljeno je:

  • 53 zahtjeva za vrtić u Slunju
  • 22 zahtjeva za vrtić u Rakovici

Povjerenstvo za upis je utvrdilo Listu reda prvenstva za upis primjenjujući kriterija i odredbe Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj, („Službeni glasnik Grada Slunja“ 1/15, 6/16, 9/18, 3/19, 8/22, 3/24, 4/24).

POUKA O PRAVNOM LIJEKU           

Protiv ove Odluke o upisu djece roditelji imaju pravo podnijeti prigovor Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Slunj u roku od 8 dana od dana objave Odluke o upisu. Prigovor se podnosi u pisanom obliku.

POVJERENSTVO ZA UPIS DJECE